Seks dårlige bilder av lykke

This blogpost is translated ↓
lykke2lykke3lykke6lykke5lykke1lykke4

Seks bilder jeg har tatt, som jeg fisket ut igjen fra forkast-mappen i forskrekkelse etter en plutselig åpenbaring. Det er flere grunner til at bildene havnet der i utgangspunktet, men til felles har de at de ikke ble ansett som kvalitetsmessig perfekte bilder. Jeg stemplet dem som uperfekte, ikke-brukendes og vertfall ikke bloggvennlige!

Ikke i fokus. Kornete. Rotete bakgrunn. Dårlig komposisjon. Overeksponert..

.. men blant alle «feilene» så ser jeg jo nå at jeg har lykkes i å fange ekstremt mye glede, også. Noe som (ved andre øyekast) gjør dem helt fullstendig perfekte ♥


These are six photos I have taken, that I actually had chucked into the trash. There are several reasons why I dismissed these photos, but the thing that they all have in common is that they weren´t considered as perfect.

Out of fokus. Grainy. Messy backgrounds. Overexposed. Poor composition.

But among all my mistakes it suddenly occurred to me that I had succeeded in capturing a whole deal of happiness. Which on second thought (or should I say at second glance..) makes them perfect in my eyes ♥